Συνεχίζεται με σταθερά βήματα η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των σχολικών μονάδων Δήμου Αγράφων, έργο που είχε ξεκινήσει να υλοποιείται εδώ και δύο χρόνια από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων. Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα αναφορικά με το σχολικό συγκρότημα Βαλαώρας, του οποίου ο εκσυγχρονισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο συντήρησης και επισκευής του περιβάλλοντος χώρου και του κτηρίου του σχολικού συγκροτήματος. Η Επιτροπή ανέφερε για το θέμα: «Στόχος μας είναι να αναπλάσουμε και να αναμορφώσουμε κάθε σχολείο ξεχωριστά με την ευχή κάθε μαθητής μας, να απολαμβάνει το σχολικό του περιβάλλον. Ο δρόμος είναι μακρύς αλλά η θέληση κάθε μέλους της επιτροπής είναι το ίδιο μεγάλη».