Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) η 5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου. Πέντε (5) ήταν τα θέματα για τα οποία τα μέλη της επιτροπής κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την αποδοχή  χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων, την αποδοχή A’ Κατανομής 2022 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου και την έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγράφων με  την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δήμο Καρπενησίου – Δήμο Αγρινίου και Δήμο Αμφιλοχίας για το έργο «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2022».

Ακόμη συζητήθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣαπό συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου και η λήψη απόφασης αναφορικά με την «Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, για την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, έως 31-05-2022».