Την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε, δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Τρία ήταν τα θέματα για τα οποία κλήθηκαν οι σύμβουλοι να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την οικονομική ενίσχυση δημότη, τον καθορισμό ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στο Δήμο Αγράφων κατά το σχολικό έτος 2021-2022.