Σημαντικές βελτιώσεις θα δεχτεί το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου μέσα στο 2021. Συγκεκριμένα, ο Δήμος αποφάσισε την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης με την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης. Επίσης, θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση νέων φίλτρων στις δεξαμενές της πόλης και αυτόματων χλωριωτών στις δεξαμενές των χωριών. Οι βελτιώσεις αυτές θα συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας του νερού και στην καλύτερη δυνατή επίβλεψή του από τους υπεύθυνους. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 756.400 € δημοπρατήθηκε και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.