Τι ειπώθηκε από Λερογιάννη και Γκορόγια για το θέμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην 30-12-2019 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Καρπενησίου στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και τίτλο “Κατασκευή επισκευή συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς”. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης ανέφερε ότι στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν (7) Δήμοι με προγραμματική σύμβαση – διαδημοτική συνεργασία με στόχο την μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία  καταφυγίου αδέσποτων ζώων στη Λαμία. Σε ένα σύγχρονο χώρο που θα καλύπτει  τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά και συγχρόνως θα αποτελεί πόλο ζωοφιλίας με ανοικτές παρεμβάσεις  μέσα την κοινωνία. Η δράση αυτή  πέρα από την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών  που είναι πιεστικές στο σύνολο των Δήμων ιδιαίτερα για τα αδέσποτα ζώα, έχει σαν κεντρικό στόχο προοπτικά να αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα  εφαρμογής πράξεων και προγραμμάτων με συμμετοχή του κόσμου και φορέων με αφετηρία την ζωοφιλία. O προϋπολογισμός για την ίδρυση και λειτουργία του καταφύγιου των ζώων, στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας, έχει δύο ενότητες.   Η πρώτη ενότητα αφορά τη μελέτη και κατασκευή του καταφυγίου.  Η δεύτερη ενότητα αφορά τη λειτουργία του.  Και στις δύο περιπτώσεις το συνολικό κόστος επιμερίζεται ανάλογα των θέσεων που δεσμεύονται ανά δήμο, από τις οποίες και προκύπτει η ετήσια εισφορά. Ο Δήμος Καρπενησίου δεσμεύει 30 θέσεις, ήτοι 1/10 των θέσεων. Κατά την φάση της μελέτης και της κατασκευής είναι αναγκαίες διάφορες δράσεις σύνταξης του σχετικού φακέλου όπως τοπογραφικά, αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλες, όπως επίσης και διαδικασίες έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, όπως και των απαραίτητων οργανισμών λειτουργίας. Το κόστος για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων διαδικασιών εκτιμάται στις 50.000,00 € και προς τούτο, καθορίζεται άπαξ οι παρακάτω εισφορές. Ο Δήμος Καρπενησίου 5.000,00 € καθώς ως ετήσια εισφορά κάθε δήμου ορίζεται το ποσό που προκύπτει από τη χρήση του συγκεκριμένου καταφυγίου στο πλαίσιο των θέσεων που έχει δεσμεύσει. Ο Δήμος Καρπενησίου έχοντας δεσμευμένες 30 θέσεις φιλοξενίας καταβάλει ως εισφορά 28.470,00 € κατ’ έτος, ήτοι 9.490,00 € για καθεμιά και των τριών δόσεων κάθε δήμος αλλά και χρησιμοποιεί σε ετήσια βάση.

Ποιες οι υποχρεώσεις του Δήμου Καρπενησίου

 Ο Δήμος Καρπενησίου αναλαμβάνει να υποδεικνύει τα αδέσποτα για την συλλογή τους  και να συνεργάζεται προς τούτο όπως επίσης να συμβάλλει στην απελευθέρωση τους στο φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με την νομοθεσία. Να προβάλλει τις δράσεις του πάρκου στην ιστοσελίδα του. Να χρηματοδοτήσει μέρος του συνολικού ποσού. Να ορίσει ένα μέλος με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. Να παρακολουθεί και να ελέγχει με τα αρμόδια όργανα την εκτέλεση του προγράμματος σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας. Το κόστος αυτό είναι προϋπολογιστικό και ίσως χρειαστεί και λιγότερο ποσό εάν στο πάρκο εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά. Ο έλεγχος θα γίνεται με την συμμετοχή εκπροσώπου, ενώ υπάρχει πρόταση να εξετάσουμε την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη όσων οικογενειών υιοθετήσουν αδέσποτα ζώα.

Η τοποθέτηση Λερογιάννη και Γκορόγια

Τον λόγο πήρε και η αντιπολίτευση με επικεφαλής τον κ. Λερογιάννη Δημήτριο, ο οποίος έθεσε κάποια ερωτήματα σχετικά με την περισυλλογή των ζώων αν θα γίνεται άμεσα αλλά και αν θα υπάρχει κάποια ρήτρα εάν τελικά αποχωρήσουν από το πρόγραμμα αυτό. Επίσης, έθεσε το ερώτημα σχετικά με το πώς θα γίνει η πρόσληψη των υπαλλήλων, ενώ ζήτησε τροποποίηση των όρων της σύμβασης προς το καλύτερο ώστε να έχουν και οι ίδιοι λόγο, καταλήγοντας ότι συμφωνεί αλλά με επιφύλαξη. Αρνητικός ήταν και ο κ. Γκορόγιας Δημήτριος, ενώ θετικός ήταν μόνο σε διαδημοτικό επίπεδο, καθώς όπως ανέφερε απογοητεύτηκε μετά από συνομιλία που είχε με το φιλοζωικό σύλλογο Λαμίας. Συνέχισε λέγοντας, ότι αυτές οι δομές έχουν ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η πρόταση του είναι δημοτικό κτηνιατρείο και επιστροφή των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, ψηφίζοντας τελικά κατά.