Με ψευδή στοιχεία “απαντά” το υπουργείο εργασίας – Σκανδαλώδη λάθη σε συντάξεις.       

0
2242

                         Γράφει ο: Κώστας Νικολάου

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

 Με ψευδή στοιχεία “απαντά” το υπουργείο εργασίας στις αποκαλύψεις του Α. Κουτσόλαμπρου (νομικού συμβούλου του ΕΦΚΑ) σχετικά με τον παράλογο υπολογισμό των πλασματικών χρόνων στις συντάξιμες αποδοχές και που με το τρικ αυτό, δηλαδή τον συνυπολογισμό στη διαμόρφωση του μέσου μισθού και των πλασματικών χρόνων, μειώνουν τις συντάξεις έως και 20%!!

Συγκεκριμένα:

Υπενθυμίζουμε, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, ως μέσος μισθός θεωρείται «το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών του ασφαλισμένου (προσαυξημένες με τον ΔτΚ) δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του, από το έτους 2002 και έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης». Παράδειγμα: Ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1.1.2017 και έχει στο διάστημα αυτό σύνολο αποδοχών 360.000 ευρώ και 4.500 ημέρες ασφάλισης. Συνεπώς (4.500:25) 180 μήνες,  άρα (360.000:180) μέσο μισθό 2.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό (ανάλογα με τα έτη) υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.

Το τρικ του ΕΦΚΑ:

Για όσους έχουν και πλασματικούς χρόνους, ο ΕΦΚΑ, κατά την διαμόρφωση του μέσου μισθού, παρανόμως συνυπολογίζει και τον χρόνο αυτό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο διαιρέτης να μειώνεται ο μέσος μισθός και το τελικό ποσό της σύνταξης. Παράδειγμα: Έστω ο παραπάνω ασφαλισμένος έχει 5 έτη πλασματικά. Με την προσθήκη αυτή (5Χ12) 60 μηνών, ο διαιρέτης αντί τους 180 γίνεται 240 μήνες, συνεπώς (360.000:240) ο μέσος μισθός αντί για 2.000 ευρώ, μειώνεται στα 1.500 ευρώ, με αποτέλεσμα την μείωση του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης!!!!

Παραβάσεις του άρθρου 28 του Ν.4387/2016:

Οι πλασματικοί χρόνοι δεν χωρούν στην διαμόρφωση του μέσου μισθού. Σύμφωνα με το άρθρο 28, ο χρόνος και οι αποδοχές που καθορίζουν τον μέσο μισθό είναι μεταξύ του έτους 2002 και της υποβολής της αίτησης και ως εκ τούτου οποιοσδήποτε χρόνος πέραν αυτού γίνεται απαγορευτικός.


Επιπροσθέτως, οι πλασματικοί χρόνοι αποτελούν χρόνους κατά βάση πριν του έτους 2002 οι οποίοι έτσι και αλλιώς δεν υπολογίζονται και δεύτερον, ο χρόνος που καθορίζει τον διαιρέτη είναι συγκεκριμένος, δηλαδή από το έτος 2002 έως της υποβολής της αίτησης (έως 180 μήνες όπως το παράδειγμα) συνεπώς, μεγαλύτερος χρόνος πέραν του διαστήματος αυτού δεν χωρεί.

Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 28:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 που αναφέρεται στην διαμόρφωση του μέσου μισθού λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Σύμφωνα όμως με τη παρ. 3, προστίθεται μεταβατική διάταξη που ορίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές από το έτος 2002 και έως της υποβολής της αίτησης.

Κατά τον νομοθέτη (σε βάθος χρόνου) και οι πλασματικοί χρόνοι δύναται να συνυπολογιστούν υπό την προϋπόθεση όμως να έχουν εκπνεύσει όλοι οι χρόνοι ασφάλισης πριν του έτους 2002. Δηλαδή να έχει εξαντληθεί η μεταβατική περίοδο (έτους 2002) όπως τίθεται από το άρθρο αυτό και που οι ασφαλισμένοι εφεξής, θα έχουν συνολικό χρόνο ασφάλισης (πραγματικό ή πλασματικό) μετά το έτος αυτό. 

Ψευδή στοιχεία και συκοφαντίες:

Το μέγεθος της υπεξαίρεσης του ΕΦΚΑ, επιβεβαιώνεται και από την ανακοίνωση του υπουργείου εργασίας (10.8.2018) το οποίο, προκειμένου να στηρίξει τον παραλογισμό και το τρικ του ΕΦΚΑ, καταφεύγει σε ψευδή στοιχεία!! Και κατασυκοφαντεί όσους συνέβαλαν στην αποκάλυψη αυτή κάνοντας λόγο για «συνεχιζόμενη επιχείρηση παραπληροφόρησης»!!

Στην ανακοίνωση αυτή, το υπουργείο εργασίας, σκόπιμα αποκρύπτει την εν ισχύ μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28, ότι μέσος μισθός αποτελείται από τις αποδοχές του έτους 2002 έως της υποβολής της αίτησης. Και αναφέρεται.. στην παρ. 2 του άρθρου 28.. που μιλά για υπολογισμό αποδοχών του συνολικού εργασίμου βίου!! Γνωρίζοντας μάλιστα, η διάταξη αυτή είναι ανενεργή!! Και εφαρμόζεται μόνο και εφόσον λήξει η μεταβατική περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 28!!


 

Υπουργείο εργασίας:

Το υπουργείο εργασίας (μοναδικό στα χρονικά) αντί της τήρησης του νόμου, την κοινή λογική και το αίσθημα δικαίου που οφείλει να υπηρετεί, με σημαία τον παραλογισμό και την αδικία έκανε την παρανομία και την αυθαιρεσία, καθεστώς. Κάθε μέρα προστίθεται και νέα αυθαιρεσία. Οι μεθοδεύσεις που ακολουθεί είναι προκλητικές και πρωτόγνωρες, ενώ το μέγεθος παράνομων μειώσεων πρωτοφανές.

Παράνομα ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων στο σύνολό τους, με παράνομες μειώσεις από 20% έως 70%, ύψους 900 εκ. ευρώ ετησίως!

Συνεχίζουν οι παράνομες παρακρατήσεις (κύριες) για το ΑΚΑΓΕ και του νόμου 4093/2012, συνολικού ύψους 700 εκ. ευρώ!

Παράνομα ο επανυπολογισμός και των κύριων συντάξεων (έχει ολοκληρωθεί και δεν ανακοινώνεται) σύμφωνα με στοιχεία, παρανόμως δεν υπολογίζονται επαρκώς όσων είχαν πάνω από 20% ασφαλιστικές εισφορές (Βαρέα, ΔΕΚΟ, Παράλληλη ασφάλιση, Δώρα Χριστουγέννων Πάσχα) με παράνομες μειώσεις ύψους περί τα 2,5δις ευρώ ετησίως!!

Και ο κατάλογος συνεχίζεται….

\

 

 

 

 

 

 

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου

 Από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα,

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλουν τις συντάξεις στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την 1η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την 1η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα

Το ΕΤΕΑ θα καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις στις 2 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη

Τέλος, τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας επίσης θα καταβάλουν τις συντάξεις στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη.