Με 21 θέματα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων

0
1650

Με μπόλικα θέματα  πραγματοποιήθηκε η 16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Κερασοχώρι, χθες, 3 Ιουλίου 2018. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν 21 θέματα, μεταξύ των οποίων και τα εξής:

Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης στο γήπεδο 5χ5 στη Βαλαώρα Ευρυτανίας, Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αγράφων και τη Δ.Ε. Βίνιανης. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών συντήρησης χορτοκοπτικών μηχανημάτων. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγράφων, για τη συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και για την προμήθεια αναλωσίμων. Έγκριση Ι πρακτικού συνοπτικών διαγωνισμών για τη Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων ΔΕ Αγράφων, ΔΕ Απεραντίων, ΔΕ Ασπροποτάμου, ΔΕ Βίνιανης και ΔΕ Φραγκίστας. Έγκριση Ι πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου και προαύλιου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Κερασοχωρίου».