Με 25 θέματα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

0
1785

Την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 3η Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων στο Κερασοχώρι. Είκοσι πέντε (25) ήταν τα θέματα για τα οποία κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις οι δημοτικοί σύμβουλοι. Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την παραχώρηση δημοτικής έκτασης για κατασκευή νέου σταθμού ΟΤΕ, την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, την αποδοχή και κατανομή ποσού 34.040,00€ Δ΄ Δόση 2018 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Αγράφων, την αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικού ποσού 6.080,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων, την αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Αγράφων του Ν. Ευρυτανίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, καθώς και την συγκρότηση επιτροπής περί διαχείρισης δωρεάς της κας Λουΐζας Ζαφειροπούλου. Αποφάσεις λήφθηκαν και για τα τεχνικά θέματα του Δήμου Αγράφων σχετικά με την παραλαβή έργων, όπως αυτό της ανακαίνισης του Δημοτικού Σχολείου Βραγγιανών, της αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Μουσείου Βίνιανης, καθώς και του έργου με θέμα την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου οικισμού Πρασιάς και η σύνδεσή του με τον ιστορικό χώρο ‘’το κυπαρίσσι του Κοσμά του Αιτωλού’’.