Η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε επτά θέματα.

Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

  1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγράφων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2022.
  2. Οικονομική ενίσχυση δύο δημοτών 
  3. Καταλληλόλητα έκτασης ή μη για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου στη θέση «Φλώρες Λακούλες» της Τ.Κ. Δάφνης, ΔΕ Βίνιανης του Δήμου Αγράφων
  • Καταλληλόλητα έκτασης ή μη για την εγκατάσταση μελισσοκομείου στη θέση «Επισκοπή» της Τ.Κ. Επισκοπής, ΔΕ Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων 
  • Οικονομική επιχορήγηση συλλόγων
  • Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Αγράφων
  • Επί γνωμοδοτήσεως δικηγόρου για υπόθεση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Αγράφων και της εταιρείας με την επωνυμία ‘ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’