Οι καιρικές συνθήκες (ισχυρές βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 16.11.2017 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε συνέχεια των προηγούµενων έντονων φαινοµένων που είχαν ως αποτέλεσµα να κηρυχθεί ο Νοµός σε Κ.Ε.Α. πολιτικής προστασίας, προξένησαν πολλαπλές και εκτεταµένες καταστροφές στις τεχνικές υποδοµές µε αποτέλεσµα να κρίνεται επιβεβληµένη η άµεση αποκατάστασή τους, προκειµένου να µην κινδυνέψουν οι ζωές των χρηστών των υποδοµών, οι περιουσίες των πολιτών και η ολοκληρωτική καταστροφή των υποδοµών από ενδεχόµενη νέα κακοκαιρία.

Δεδομένου ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασης των υποδοµών, οπότε υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρµογής των εξαιρετικών διαδικασιών που θεσπίστηκαν µε διατάξεις, για την αντιµετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Ταυτόχρονα η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας έπρεπε να ξεκινήσει άµεσα, ενώ δεν υπήρχε χρονικό περιθώριο και δυνατότητα για άµεση συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής για λήψη της εµπίπτουσας στην αρµοδιότητά της, σχετικής απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη και τα µνηµόνια συνεργασίας µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και Επιχειρήσεων της Περιφέρειας για θέµατα Πολιτικής Προστασίας, τα οποία επέχουν θέση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σχετικής σύµβασης.

Η ΠΕ Ευρυτανίας αποφάσισε την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων:

(α) µηχάνηµα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Βίνιανης.

(β) µηχάνηµα έργου τύπου φορτωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Βίνιανης.

(γ) µηχάνηµα έργου τύπου ισοπεδωτή – γκρέιντερ, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγράφων.

(δ) µηχάνηµα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ποταµιάς.

(ε) µηχάνηµα έργου τύπου εκσκαφέα, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου Φιδάκια – Αγ. Βλαχέρνα – όρια Νοµού ∆ηµοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

(στ) µηχάνηµα έργου τύπου φορτωτή για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ασπροποτάµου.

(ζ) µηχάνηµα έργου τύπου ισοπεδωτή – γκρέιντερ, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ασπροποτάµου.

(η) µηχάνηµα έργου τύπου φορτωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Προυσού.

(θ µηχάνηµα έργου τύπου φορτωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1926/2016 (Πρακτ. 50/19-12-2016), απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση, στην επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.