Νέα έργα πραγματοποιεί ο Δήμος Καρπενησίου σχετικά με τα λύματα σε διάφορες περιοχές του Καρπενησίου. Τα νέα έργα αφορούν την «Επαύξηση ισχύος της παροχής Χαμηλής Τάσης σε παροχή Μεσαίας Τάσης στις εγκαταστάσεις ΕΕΛ Καρπενησίου» ποσού 36.223,16 €, αλλά και το έργο «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων  οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου Πλατάνου και Κορίτσας» για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν στο έργο από την έντονη βροχόπτωση και  πλημμύρα της 19 Σεπτεμβρίου 2020. Τα εν λόγω έργα εντάσσονται στην Πράξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Καρπενησίου (Β ́ΦΑΣΗ)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση Και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)». Τα ποσά των παραπάνω έργων θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό 2021 με επόμενη αναμόρφωση του.