Υπογράφεται η σύμβαση για την επέκταση ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς

Νέα έργα προϋπολογισμού 4.300.000 ευρώ, που ήδη συμβασιοποιήθηκαν, ξεκινούν άμεσα, στο Δήμο Καρπενησίου, ενώ τα συνεχιζόμενα έργα που ήδη εκτελούνται και θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι ξεπερνούν τα 8.000.000 ευρώ σε προϋπολογισμό.

Τις επόμενες μέρες υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και του Αναδόχου για το έργο «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς» προϋπολογισμού 1.074.194€, όπου η μελέτη του έργου εκπονήθηκε και υποβλήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Το έργο αφορά το σχεδιασμό της βελτίωσης του συστήματος υδροδότησης των Τοπικών Κοινοτήτων της ΔΕ Ποταμιάς του Δήμου Καρπενησίου με την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου εξασφαλίζεται  νερό για τις ΤΚ Μικρού Χωριού και Νέου Δερματίου ενώ θα βελτιωθεί το υφιστάμενο σύστημα υδροδότησης της περιοχής τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την ποσότητα του νερού ύδρευσης. Επίσης,  θα υπάρχουν επαρκείς  ποσότητες νερού για όλες  τις υφιστάμενες ιδιοκτησίες και  επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή της Ποταμιάς,  καλύπτοντας και τις νέες ανάγκες εάν χρειαστεί, εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Καρπενησίου – Προυσού στο τμήμα από τη διασταύρωση Κλαυσίου μέχρι το Γαύρο.