Με μεγάλη χαρά παραλάβαμε νέα μουσικά όργανα και τεχνικό εξοπλισμό για τη Δημοτική μας Φιλαρμονική μέσω της χρηματοδότησης ύψους 14.000 € που εξασφαλίσαμε από το πρόγραμμα Leader.Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τη Φιλαρμονική του Δήμου μας πιστεύοντας στη δυναμική της στο πολιτιστικό “γίγνεσθαι” του τόπου μας αλλά και στην προσφορά και καλλιέργεια της μουσικής παιδείας των νέων της πόλης μας.

Μπορεί να είναι εικόνα εσωτερικός χώρος
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Μπορεί να είναι εικόνα εσωτερικός χώρος