Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει με τις περιοχές της βόρειας Εύβοιας και της Οίτης στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Πράσινης Συμφωνίας” για τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών, την ανθεκτικότητα των δασών και την κλιματική αλλαγή: “SILVANUS”.

Το “SILVANUS”:

  • Έχει προϋπολογισμό 23 εκατ. ευρώ, είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «EU Horizon 2020 GreenDeal» και συντονίζεται από το Università Telematica Pegaso.
  • Περιλαμβάνει 49 εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βραζιλία, την Ινδονησία και την Αυστραλία και συγκεντρώνει περιβαλλοντικούς, τεχνικούς και κοινωνικούς εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη των περιφερειακών και εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των πυρκαγιών, για την καταπολέμηση της απειλής των δασικών πυρκαγιών και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών στην κλιματική αλλαγή.

Σημαντική πτυχή του σχεδίου έργου είναι να εξεταστεί η τεχνογνωσία και η εμπειρία των πυροσβεστών και των κατοίκων της περιοχής, που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο τους κινδύνους των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών.

Μέσω του “SILVANUS” θα ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα εμπλοκής αρμοδίων και ενδιαφερομένων σε δασικές περιοχές, για την αξιολόγηση δεικτών κινδύνου πυρκαγιάς, την ανάπτυξη μεθοδολογίας εκπαίδευσης για πυροσβέστες, τη χρήση εργαλείων εκπαίδευσης VR και AR και την προσομοίωση πραγματικών συνθηκών και σεναρίων ασφάλειας.

 Το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “SILVANUS” ξεκίνησε με συνάντηση στη Νάπολη της Ιταλίας και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχαν οι υπάλληλοι Ρούλα Κεχρή, Βίκυ Παλαιολόγου και Κώστας Μελέτης.

Πρόσθετες πληροφορίες στη διεύθυνση:https://cordis.europa.eu/project/id/101037247