Καλή αρχή για το νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ξεκίνησε στη πόλη μας, εξέφρασαν οι τοπικές αρχές