ΝΕΡΟ… τέλος! Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά στην Ευρυτανία. Αποκλειστικά στον Ευρυτανικό Παλμό

22484