Ξεκινά η λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

0
590

Οδηγίες σε κοινό και ιατρούς για τη λειτουργία του
Τους πολίτες της του Νομού Ευρυτανίας, τους φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τους φορείς και όργανα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, τον Ιατρικό Σύλλογο και τους ιατρούς του Νοσοκομείου Καρπενησίου σπεύδει να ενημερώσει η Διοίκηση, και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καρπενησίου κ. Κουταλιανός, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την έναρξη του νέου Αξονικού Τομογράφου. Κύριος στόχος του Νοσοκομείου Καρπενησίου είναι ο μηδενισμός των διακομιδών ασθενών για αμιγώς διαγνωστικούς λόγους, ενώ ο αμέσως επόμενος στόχος είναι η αξονική τομογραφία να εφαρμοστεί σε επείγοντα και τακτικά περιστατικά των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου όπως και στους λοιπούς εξωτερικούς ασθενείς που θα έχουν ανάγκη σε μη επείγουσα βάση. Όσον αφορά τον κανονισμό λειτουργίας του νέου σύγχρονου Αξονικού Τομογράφου, λήφθηκαν υπόψη τόσο οι δυνατότητες του Ακτινολογικού Εργαστηρίου σε προσωπικό, όσο και οι συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου για το κοινό
Η Διοίκηση έλαβε συγκεκριμένες αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του νέου Αξονικού Τομογράφου και είναι οι εξής: Οι τακτικές εξετάσεις του αξονικού τομογράφου θα γίνονται κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Τα ραντεβού θα κλείνονται από τον παραπέμποντα/θεράποντα ιατρό κατόπιν επικοινωνίας με τον γιατρό ή τον τεχνολόγο χειριστή του Αξονικού, στο τηλέφωνο 2237350112 ή προσωπικά στο χώρο του αξονικού, από τις 13μμ μέχρι 15μμ, καθημερινά.
Τα ονόματα των προς εξέταση ασθενών θα δίνονται από την προηγούμενη της εξέτασης στην Γραμματεία για την καταγραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα.
Ο προσερχόμενος εσωτερικός νοσηλευόμενος ασθενής θα εξετάζεται με τον ιατρικό του φάκελο και το ειδικό παραπεμπτικό έγγραφο, αφού πρώτα προηγηθεί συνεννόηση του θεράποντος νοσοκομειακού ιατρού με τον ακτινολόγο ιατρό, που θα γνωματεύσει την αξονική.
Ο εξωτερικός ασθενής θα εξετάζεται με το σχετικό παραπεμπτικό και με πλήρες ιατρικό ιστορικό από το παραπέμποντα ιδιώτη ιατρό, αφού πρώτα προηγηθεί συνεννόηση και ραντεβού με τον ακτινολόγο ιατρό, που θα γνωματεύσει την αξονική.
Οι γνωματεύσεις των εξωτερικών ασθενών, θα δίδονται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την Γραμματεία του Νοσοκομείου.
Οι επείγουσες αξονικές θα γίνονται όλες τις μέρες του μήνα και όλο το 24ωρο και η γνωμάτευση θα δίδεται άμεσα.

Οδηγίες προς του ιατρούς

Αυστηρά και σύμφωνα με τις επιστημονικές ενδείξεις ώστε να μην αποτελούν «εύκολη λύση» παρακαλούνται οι ιατροί να δίνουν παραπομπές για αξονική τομογραφία. Η τακτική εξέταση εξωτερικών ασθενών για μη επείγοντα περιστατικά να γίνεται με προσοχή ώστε να μην προκύψει «εμπλοκή» και παρατεταμένη περίοδος αναμονής, αλλά και για να μη συμβεί «υπερφόρτωση» και δυσλειτουργία με την παράλληλη εκτέλεση των επειγουσών εξετάσεων, οι οποίες προφανώς προηγούνται των μη επειγουσών.