Αναδείχτηκε πλειοδότης

Στην εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και υλικών SCRAP που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ προχωρά σύντομα ο Δήμος Αγράφων, ύστερα από την ανάδειξη πλειοδότη. Ο Δήμος Αγράφων εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας διακήρυξης, που ανακηρύσσει ως ανάδοχο την εταιρία «Δημόπουλος Ν. – Ανακύκλωση Μετάλλων Ο.Ε» με εγγυητή τον Καββαδία Θωμά του Κωνσταντίνου. Έργο του αναδόχου της δημοπρασίας θα είναι η περισυλλογή των οχημάτων και των αντικειμένων με δικά του μέσα (γερανούς)και προσωπικό και εν συνεχεία η επεξεργασία, αξιοποίηση ή τεμάχιση αυτών. Τα οχήματα αυτά και τα αντικείμενα θα περισυλλεχθούν από διάφορα σημεία του Δήμου Αγράφων για χρονικό διάστημα τριών ετών. Πρόκειται για οχήματα που δεν αποσύρθηκαν από τον ιδιοκτήτη τους και αμέσως περιήλθαν στην κυριότητα του οικείου Δήμου για να ανακυκλωθούν.