Τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη του Δήμου Καρπενησίου προκειμένου να προβεί σε ιατρικό έλεγχο που πρέπει να λάβει χώρα εκτός του Νομού Ευρυτανίας, πρόκειται να αποφασίσει ο Δήμος Καρπενησίου δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους σε δημότες που έχουν ανάγκη. Η ενίσχυση σε δημότες πραγματοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης και επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος δημότης ζει με την οικογένειά του σε κοινότητα του Δήμου Καρπενησίου. Τόσο η σύζυγος, όσο και ο ανήλικος γιος του αντιμετωπίζουν θέματα υγείας. Πρόσφατα, μετά από εξετάσεις που υπεβλήθη διαγνώστηκε παθολογικό πρόβλημα και στον αρχηγό της οικογένειας που χρήζει περεταίρω αξιολόγησης. Η οικονομική τους κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά χαμηλή λαμβάνοντας υπόψη και τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η εξειδίκευση της πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό Ο.Ε. 2022 του Δήμου Καρπενησίου.