Οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ σε κάτοικο του Δήμου Αγράφων αποφάσισε το ΔΣ

0
1053

Το κοινωνικό πρόσωπο δείχνει ο Δήμος Αγράφων, εγκρίνοντας τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος 5.000,00 ευρώ, σε κάτοικο της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Αγράφων Νομού Ευρυτανίας, για την κάλυψη των άμεσα βιοτικών αναγκών του. Συγκεκριμένα, ο κάτοικος αυτός ζήτησε οικονομική ενίσχυση λόγω ολοσχερούς καταστροφής της επιχείρησης του καθώς και της αποθήκης του σπιτιού του και έχει περιέλθει σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας συνέπεια έκτακτου γεγονότος και αδυνατεί να καλύψει με τα ίδια μέσα άμεσες βιοτικές του ανάγκες. Με απόφαση του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής,. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Ο Δήμος Αγράφων με αυτή του την κίνηση θέλει να κάνει γνωστή την στήριξή του προς τους δημότες του με κάθε τρόπο και κυρίως αυτούς που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη και αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα.