Οικόπεδο στο Μικρό Χωριό αγοράζει ο Δήμος Καρπενησίου

0
8658

Με την από 26-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου εγκρίθηκε η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας αγοράς των ακινήτων στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού από τον Δήμο Καρπενησίου. Το συγκεκριμένο οικόπεδο περιέχει ακίνητα που ανήκουν στον Γιαννακόπουλο Άγγελο και  Μπακατσιά Ανδρέα και αγοράζονται από τον Δήμο Καρπενησίου για την ολοκλήρωση της ένταξης του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Ποταμιάς». Συναινέσει ότι τα ανωτέρω ακίνητα είναι τα μοναδικά κατάλληλα και πρόσφορα για την ολοκλήρωση της ένταξης του ανωτέρω έργου. Τα ακίνητα είναι όμορα και σε επαφή με τον επαρχιακό δρόμο ακίνητα, τα οποία μπορούν να εκπληρώσουν τον σκοπό του έργου, μόνο αν αγορασθούν και τα δύο. Έχοντας υπόψη και τις διαστάσεις των μηχανημάτων, για να χωροθετηθούν οι προβλεπόμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ποταμιάς, ακόμη και σε συμπαγή (κόμπακτ) μορφή, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αποστάσεις από τον άξονα της οδού και τα όρια των οικοπέδων, απαιτείται μια έκταση τουλάχιστον 2000-2500 m2  και βάθους τουλάχιστον 25 μ. 3. Ορίστηκε επίσης, επιτροπή εκτίμησης  των ανωτέρω ακινήτωνπου αποτελείται από τον αντιδήμαρχο κ.Βονόρτα Δημήτριο, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο κ.Κουτρομάνο Ταξιάρχη, τον δημοτικό σύμβουλο κ.Ίβρο Ιωάννη,  με αναπληρωτή τον κ.Μαντζιούτα Ιωάννη, ενώ  το τρίτο μέλος της επιτροπής και η γραμματέας της επιτροπής θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου. Η αγορά των ακινήτων θα πραγματοποιηθεί αφού προηγουμένως η υπηρεσία εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την υλοποίηση του έργου.