Με την υπ’αρίθμ. 38/6510 /02-09-2021 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κυρίου Αλέξη Καρδαμπίκη, πραγματοποιήθηκε ο ορισμός των νέων αντιδημάρχων καθώς και των αρμοδιοτήτων αυτών για διάστημα από 02-09-2021 μέχρι και 31-08-2022.
Πιο αναλυτικά ορίζονται οι κάτωθι:

  1. Δημητρόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Αγράφων .
  2. Μπράζιας Παναγιώτης του Θεοφάνη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Ασπροποτάμου.
  3. Μάκκας Ηλίας του Κων/νου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Βίνιανης.
  4. Γκορόγιας Παναγιώτης του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
  5. Κοτρώνα Αννέτα του Λάμπρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού και κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Απεραντίων.
  6. Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας και Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας και κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Φραγκίστας.
    Ο Δήμαρχος Αγράφων ευχαριστεί τους απερχόμενους Αντιδημάρχους για την αγαστή συνεργασία και την μέχρι σήμερα προσφορά τους και εύχεται στους νέους Αντιδημάρχους καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο τους.