Οι όροι διακήρυξης έργων κυριάρχησαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων

0
2491

Την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, στο Κερασοχώρι πραγματοποιήθηκε η 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, λαμβάνοντας αποφάσεις για τριάντα εννιά (39) θέματα. Μεταξύ άλλων λήφθηκαν αποφάσεις και δόθηκαν εγκρίσεις για την κατάρτιση ορών διακήρυξης για τα έργα βελτίωσης εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Τριδένδρου, Πρασιάς, Δάφνης, Μαραθιά, Επισκοπής, Τοπολιάνων, Δυτ. Φραγκίστας, Κρέντης, Μοναστηρακίου, Τροβάτου, Σιβίστας και Μαυρομάτας Δ.Ε Ασπροποτάμου, Αγράφων, Απεραντίων, Φραγκίστας και Βίνιανης. Αποφασίστηκε επίσης, η επέκταση δικτύου άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Γρανίτσας ΔΕ Απεραντίων, η βελτίωση παιδικής χαράς ΤΚ Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου, η βελτίωση υποδομών ΤΚ Βαλαώρας, Παλαιοκατούνας και Ανατολικής Φραγκίστας. Εγκρίθηκε ακόμη η διακήρυξη διαγωνισμού για την ασφαλτόστρωση του δρόμου προς το κοιμητήριο Δάφνης, ενώ εκδόθηκε ένταλμα προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου.