Παραδίδεται πλέον το έργο ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς το κοιμητήριο Δάφνης της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αγράφων.

Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου στην οποία κληρώθηκαν τα παρακάτω μέλη: 1. Τσελεπής Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Μαντέκα Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ2. Λάππας Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ3. Καρέτσος Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Καράμπελα Παναγιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ.