Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η 20η Τακτική συνεδρίαση του Δήμου Καρπενησίου.

Επτά (7) ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής. Αυτά αφορούσαν την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2023, την έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας για το έργο: «Αξιοποίηση – εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου», την έγκριση πρακτικού για την Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2023 έως 30 Απριλίου 2024 κατόπιν πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση (λόγω αποκλειστικότητας) και την τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

Επίσης τα μέλη της Επιτροπής έλαβαν αποφάσεις για την εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Καρπενησίου, την εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Πολιτιστικών και λοιπών Συλλόγων Δήμου Καρπενησίου και την έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας (επιβεβλημένη μετακίνηση).