Στον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων. Η επιτροπή ορίστηκε μέσα από τη διαδικασία της κλήρωσης όπως ορίζει ο νόμος για τη συγκρότηση κάθε συλλογικού οργάνου διοίκησης που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, αξιολόγηση, παρακολούθηση ή παραλαβή έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι 1ο Τακτικό Μέλος Μάκκας Ηλίας, 2ο Τακτικό Μέλος Σουλιώτη Χρυσούλα,1ο Αναπληρωματικό Μέλος Μπράζιας Παναγιώτης και 2ο Αναπληρωματικό Μέλος Αθανασίου Γεώργιος.