Σε κλήρωση προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων μετά την εξέταση των προσφορών για το έργο «Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Αγράφων» συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ με ΦΠΑ. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για τους εξής οικονομικούς φορείς: τον Γιαννόπουλο Ευάγγελο του Χρήστου και Φλωράκης Ε. & Βαξεβάνος Θ. Α.Ε., οι οποίοι είχαν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες) ήτοι σαράντα επτά και ένα εκατοστό (47,01%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Η κλήρωση ανέδειξε ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα Φλωράκης Ε. & Βαξεβάνος Θ. Α.Ε. Μετά την περίοδο λήξης των ενστάσεων και τον ορισμό του οριστικού αναδόχου πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες του έργου.