Μετά τις απανωτές ακυρώσεις των συνεδριάσεων για την εκλογή νέου προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων, ο Δήμος προχώρησε πλέον στη σύσταση προεδρείου σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

Με τη διαπιστωτική του πράξη ο προεδρεύων σύμβουλος Αγράφων Παναγιώτης Ζαχαράκης όρισε την εκλογή του δημοτικού συμβούλου και δεύτερου σε σταυρούς προτίμησης της παράταξης του δημάρχου Αλέξη Καρδαμπίκη, κ. Νιάφα Κωνσταντίνου του Στεφάνου στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων, μετά τη μη αποδοχή της θέσης του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου της παράταξης του Δημάρχου, κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη.

Επίσης όρισε την εκλογή του δημοτικού συμβούλου, επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης και υποψηφίου δημάρχου κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου του Παναγιώτη στη θέση του Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αγράφων και την εκλογή της δημοτικής συμβούλου, επικεφαλής της παράταξης της ελάσσονος αντιπολίτευσης και υποψήφιας δημάρχου κα. Σουλιώτη Χρυσούλας του Ιωάννη στη θέση του Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αγράφων.