Στη συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Κηφισιάς που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 στην Κηφισιά παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, κ. Πάνος Λώλος και κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε εισήγηση από τον ίδιο με θέμα «Η Βιομηχανική Ανάπτυξη ως Πολιτική Επιλογή».

Κατά την ομιλία έγινε αναφορά στην εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας, επισημάνθηκε η συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία, προσδιορίστηκε το εγχώριο περιβάλλον και οι επενδυτικές απαιτήσεις, όπως διαμορφώθηκαν κατά τα τελευταία έτη, παρατέθηκε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την βιομηχανία και αναδείχθηκαν οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες για την ελληνική βιομηχανία στο μέλλον. Τέλος, τονίσθηκε η σημασία της βιομηχανικής ανάπτυξης ως η πλέον ενδεδειγμένη, αξιόπιστη και μακροπρόθεσμα συμφέρουσα πολιτική επιλογή. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικής διάκρισης στον κ.Λώλο από τον Πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου Κηφισιάς κ. Παναγιώτη Μαραγγέλη.