Παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου για επτά συμβασιούχους του Δήμου Αγράφων

0
2927

Την αυτοδίκαιη παράταση ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής για επτά εργαζόμενους του Δήμου, από την λήξη τους και μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων της αριθ. 3Κ/2018 Προκήρυξης στις αντίστοιχες θέσεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας Προκήρυξης και, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του προσωπικού. Οι ίδιοι περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της εν λόγω Προκήρυξης και έχουν προσληφθεί από το Δήμο Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι οι εξής: Μαργαρίτης Χαρίλαος του Βασιλείου ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων, Καψάλης Πέτρος του Κωνν/νου ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων, Στερόπουλος Κων/νο; του Γεωργίου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου, Κοτρωνάς Κών/νος του Λάμπρου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου, Μάκκας Αθανάσιος του Σταύρου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Τσιριμώκος Μιλτιάδης του Αθανασίου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου και Κολλημένος Αθανάσιος του Κων/νου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Η δαπάνη για την μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τις: με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)», στον οποίο έχει εγγραφεί το ποσό των 58.850,00 ευρώ, και με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)», στον οποίο έχει εγγραφεί το ποσό των 15.554,15 ευρώ, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αγράφων του οικονομικού έτους 2019.