Μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2020, η επικεφαλής της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» Κατερίνα Μπατζελή τόνισε ότι: «Η Περιφέρεια μας έχει ανάγκη από έργα και παρεμβάσεις που θα την απογειώσουν αναπτυξιακά και κοινωνικά και όχι από μικροδιευθετήσεις».

Στην παρέμβασή της η κα Μπατζελή αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με εποικοδομητική και συνθετική διάθεση για το συμφέρον της Περιφέρειας μας και των πολιτών μας καταθέτουμε τις προτάσεις μας και προβαίνουμε στον εκλεκτικό μας ρόλο ως αντιπολίτευση. Τόσο με την κατάθεση ερωτήσεων όσο και με τις συνολικές  προτάσεις μας, όπως εκείνου του προσφυγικού, της ολοκληρωμένης διαχείρισης της Κωπαΐδας, της προετοιμασίας της Περιφέρειας μας στην νέα προγραμματική περίοδο 2027 με εξειδικευμένες προτάσεις, του έλεγχου των συνολικών πολιτικών και δαπανών των χρηματοδοτικών εργαλείων της Περιφέρειας τα οποία μέχρι σήμερα δεν ελέγχονται ή δεν κοινοποιούν την διαχείριση τους στο ΠΣ, των έργων που θα μπορούσαν να είναι προτεραιότητα μας για να ενταχθούν στην τρέχουσα περίοδο, έργα τα οποία παρουσιαστήκαν άλλωστε κοστολογημένα στην εναλλακτική μας πρόταση και κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το 2020, την πλήρη ενημέρωση της πορείας των έργων, τη διασφάλιση της διαφάνειας και της συνεκτικής λειτουργίας των υπηρεσιών, της συμφωνίας για μια κοινή πρακτική δημοπρασιών χωρίς εξαιρέσεις και με κύρια προσπάθεια το συμφέρον της Περιφέρειας , της προσβασιμότητας των πολιτών στις αποφάσεις της περιφέρειας με την υλοποίηση όλων των αντιπροσωπευτικών θεσμών που προβλέπονται από τη Νομοθεσία.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «μετά από προσφυγή μας στην Αποκεντρωμένη σχετικά με τον τρόπο λήψης από τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια των αποφάσεων τους για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα, απεφάνθη ότι εγκρίνεται η πρόταση εκείνη που έχει την πλειοψηφία, είτε ψηφίζεται ως εναλλακτική είτε ως μοναδική. Μετά την αυτονόητη αυτή απόφαση που είχε αμφισβητηθεί όμως κατά την ψηφοφορία θέματος που αφορούσε τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες προσαρμογές όλων των αποφάσεων».

Σχετικά με θέμα τροποποίησης του καταστατικού του ΟΠΑΣΤΕ (Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας) διατυπώνοντας μια σειρά ερωτημάτων σε σχέση με τον απολογισμό για την έως τώρα λειτουργία του, τον προγραμματισμό του, την αξιολόγηση των δράσεων που χρηματοδοτεί, ζητήσαμε σε επόμενη συνεδρίαση να υπάρξει πλήρης ενημέρωση εκ μέρους του προέδρου του οργανισμού, ενώ εμμένουμε στην κατάργηση του. Άλλωστε για την σύσταση του ΟΠΑΣΤΕ  έχουμε προσφύγει και στην Αποκεντρωμένη η οποία απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση διότι η λήψη απόφασης για την σύσταση του έγινε το 2017. Να τονισθεί ότι ετησίως από την Περιφέρεια ο ΟΠΑΣΤΕ θα χρηματοδοτείται με 790.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά τα τέσσερα χρόνια θα χρηματοδοτηθεί  με  3,2 εκ.ευρώ για την κάλυψη εκδηλώσεων, πέρα εκείνων που συμμετέχει η περιφέρεια μας διάμεσου ΟΠΑΣΤΕ σε μεγάλες  πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τέλος καταθέσαμε σε αυτό το ΠΣ τρεις ερωτήσεις σχετικά με τα λύματα μικρών οικισμών, τρίτης κατηγορίας, την διαχείρισή τους και χρηματοδότησή τους από την Περιφέρεια ,με τον τρόπο δημοπράτησης ορισμένων έργων υποδομών  στην Π.Ε Βοιωτίας και ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία της περιφέρειας με τα τρία πανεπιστήμια, ΕΚΠΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ και ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ που λειτουργούν στα όρια της Περιφέρειας».