Ο Παναγιώτης Ζαχαράκης νέος αντιπρόεδρος

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 9η κατεπείγουσα ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν η εκλογή αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης του κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου πρώην Αντιπροέδρου του Δ.Σ., για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
Η ειδική συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα διότι: Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος του Παναγιώτη, ο οποίος είχε εκλεγεί στο αξίωμα αυτό, παραιτήθηκε με τη δήλωσή του από Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και συνέπεια αυτού είναι να εκπέσει από το αξίωμα του Αντιπρόεδρουτου Δ.Σ. Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για να λειτουργήσει απρόσκοπτα απαιτεί την πλήρη σύνθεσή του(Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος-Γραμματέας ΔΣ) και επειδή πρέπει αναγκαστικά να ληφθούν αποφάσεις από το Δ.Σ. για καίρια ζητήματα, που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, προέβησαν άμεσα στην αντικατάσταση του Αντιπροέδρου του ΔΣ. Σε επικοινωνία μας με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αγράφων Γρηγόρη Παπαθανάση ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με τον νόμο η παράταξη του κ. Μπαμπαλή έπρεπε να προτείνει κάποιο μέλος από τη δική τους παράταξη ώστε να αντικαταστήσει τον ίδιο. Όμως δεν υπήρξε καμία πρόταση από τους τρεις παρόντες συμβούλους του κ. Μπαμπαλή, οπότε και προτάθηκε ο κ.Παναγιώτης Ζαχαράκης από τη μεριά του Δήμου, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από όλους. Ο κ. Ζαχαράκης θα αναλάβει τα καθήκοντα του αντιπροέδρου του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη της θητείας που αυτή ορίζεται ως 31 Δεκεμβρίου 2023.»