Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης πέντε (5) έργων αποφάσισε η
Οικονομική Επιτροπή Αγράφων.
Οι ανάδοχοι των έργων αυτών ύστερα από αίτησή τους ζήτησαν την παράταση
των έργων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κατά την περίοδο Νοέμβριος
2021 έως Απρίλιος 2022 επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή δυσμενείς
καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) και δεν ήταν δυνατόννα
εκτελεσθούν εργασίες σκυροδετήσεων. Ακόμη υπήρξε καθυστέρηση στην
εκτέλεση των έργων χωρίς υπαιτιότητα των αναδόχων.
Τα έργα αυτά αφορούν:

 1. «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Ανατολικής Φραγκίστας» αναδόχου Λάμπρου
  Κωνσταντίνου. Η Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης μέχρι 31 Ιουλίου
  2022 για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθεί οικονομικά η
  εργολαβία.
 2. «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Λιθοχωρίου Δ.Ε. Απεραντίων» αναδόχου Φλωράκη Ε.
  & Βαξεβάνου Θ. Α.Ε.. Η Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης μέχρι8
  Ιανουαρίου 2023.
 3. «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου» αναδόχου
  Φλωράκη Ε. & Βαξεβάνου Θ. Α.Ε.. Η Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση
  παράτασης μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2022.
 4. «Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σίχνικο (Α ́Φάση)»
  αναδόχου Φλωράκη Ε. & Βαξεβάνου Θ. Α.Ε.. Η Επιτροπή αποφάσισε την
  χορήγηση παράτασης μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2022.
 5. «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου» αναδόχου Φλωράκη Ε.
  & Βαξεβάνου Θ. Α.Ε.. Η Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης μέχρι 13
  Δεκεμβρίου 2022για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθεί
  οικονομικά η εργολαβία.