Την έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση πολυδύναμου Περιφερειακού ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Αγράφων», ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021. Επίσης, στη συνεδρίαση ψηφίστηκε η εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της, καθώς και ο Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Βέβαια, για να προχωρήσει το έργο υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη μπροστά, μιας και το συγκεκριμένο έργο πρέπει να περάσει από όλες τις εγκρίσεις που προβλέπονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά η αρχή έγινε.