Έτοιμος ο εκσυγχρονισμός του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου

0
2709

Ψηφίστηκε από το ΔΣ η πρόταση του Δήμου Καρπενησίου για το Αθλητικό Κέντρο

Πρόταση με τίτλο “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του Άξονα Προτεραιότητας 03Σ “Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)”, κατέθεσε ο Δήμος Καρπενησίου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Προγρ/σμού & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης η οποία αναφέρει τα εξής:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, προέβη σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) Δήμους, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα στην πρόσκληση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».

Ειδικότερα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος των Δήμων.

Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης της οποίας επιλέξιμος προϋπολογισμός θα είναι μέχρι 2.500.000 €.

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Τα κτίρια και τα γήπεδα του αθλητικού κέντρου παρουσιάζουν πολύ έντονα προβλήματα και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Παράλληλα για την ενίσχυση της ανάπτυξης της περιοχής κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή χρήσης ορισμένων χώρων του Διοικητηρίου έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες όσων επιλέγουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό (επαγγελματικό ή ελεύθερου χρόνου) ή τον τουρισμό με την αναψυχή μέσα σε ένα ιδανικό περιβάλλοντα χώρο. Η αλλαγή αυτή της χρήσης ορισμένων χώρων του Διοικητηρίου όχι μόνο είναι επιτρεπτή αλλά επιβάλλεται καθώς η υπόψη περιοχή έχει χαρακτηρισθεί με απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Καρπενησίου ως «Περιοχή Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Προετοιμασίας Αθλητών (ΟΡΕΙΝΑ ΚΕΠΑΤ).

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη από τις ισχύουσες προδιαγραφές η δημιουργία κυλικείου – αναψυκτηρίου και προβλέπεται παράλληλα η δυνατότητα δημιουργίας χώρου εστίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πρόσκληση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», την εισήγηση του Αντιδημάρχου Καρπενησίου κ. Κουτρουμάνου Ταξιάρχη και την διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία εγκρίνει την υποβολή της πρότασης του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία για το έργο : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με προϋπολογισμό 2.344.800,00 €. Επίσης, εγκρίνει τις προμελέτες του ανωτέρω έργου, για τη δέσμευση εξασφάλισης συνεχούς λειτουργίας των υποδομών που θα αξιοποιηθούν κατ΄ελάχιστον τέσσερις (4) ημέρες/εβδομάδα και για τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες/έτος με προσωπικό που θα διατεθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας τους. Οι χώροι κυλικείου – αναψυκτηρίου που θα δημιουργηθούν θα μισθωθούν από ιδιώτη με οικονομικό αντάλλαγμα. Τέλος, εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις Προενταξιακές Ενέργειες για την υποβολή φακέλου πρότασης.

Αντιδράσεις προέβαλε ο δημοτικός σύμβουλος κ.Βασίλης Παπαροϊδάμης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Εμείς διαφωνούμε πολιτικά με τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα ορισμένα όπως και το συγκεκριμένο πρόγραμμα λέει ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας ,δηλαδή χρήματα του λαού μας και των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιούνται προς όφελος της επιχειρηματικότητας. Βεβαίως το χρήμα αυτό δεν το υποτιμάμε όμως θέλουμε να πηγαίνει σε ένα κοινό ταμείο με συνολικό κρατικό σχεδιασμό. Να διατίθεται για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κλπ Επομένως πολιτικά το καταψηφίζουμε το θέμα .