Πλήρωσε τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του ο Δήμος Αγράφων

2059

5.500 ευρώ ο συνολικός ‘λογαριασμός’
Τα τέλη κυκλοφορίας εκδόθηκαν προ ολίγων εβδομάδων και όπως κάθε πολίτης που διαθέτει όχημα καλείται να αποβεί στην αποπληρωμή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, έτσι και ο Δήμος Αγράφων κλήθηκε να πληρώσει συνολικά πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500) ευρώ για τα οχήματα που διαθέτει. Με την 28-12-2018 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή αποφάσισε την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2018 για τα Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων αλλά και λοιπών τελών κυκλοφορίας. Αναλυτικότερα:
Τέλη κυκλοφορίας Δήμου Αγράφων
Φορτηγά αυτοκίνητα 500, 00 ευρώ
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 804,66 ευρώ
Φορτηγά αυτοκίνητα 525,00 ευρώ
Επιβατηγά αυτοκίνητα 1.419,66 ευρώ
Επιβατηγά αυτοκίνητα 2.259,66 ευρώ.
Σύνολο 5.508,98 ευρώ.