Προς εκμίσθωση ο δημοτικός ξενώνας στην Δομνίστα

9655

Το προς εκμίσθωση ακίνητο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας, του Δήμου Καρπενησίου, επί της κεντρικής πλατείας και αποτελείται από τρεις ορόφους. Το εμβαδόν εκάστου ορόφου είναι περίπου 230,00 τ.μ. Το ακίνητο διαθέτει εφτά (7)δωμάτια στον Α΄ όροφο, τρία (3) δωμάτια και αίθουσα καταστήματος στο ισόγειο και εφτά (7) δωμάτια και αποθήκες στο ημιυπόγειο.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο, ξενώνας, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καφέ μπαρ, εστιατόριο, ψησταριά, εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει όποιες από τις χρήσεις επιθυμεί και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας, ενώ η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006. Αν πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση, εφαρμόζονται παράλληλα και οι διατάξεις του Π. Δ. 34/1995, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. Η δημοπρασία διεξάγεται από επιτροπή βάσει των όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιδημάρχου Καρπενησίου κας Κονιαβίτη, τις διατάξεις των αντίστοιχων νόμων και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα ότι εγκρίνει την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – ξενώνα που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας, με δημοπρασία, ενώ η Οικονομική επιτροπή θα προβεί στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης.