Στις 14 Φεβρουαρίου ο διαγωνισμός
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου, με σφραγισμένες προσφορές.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής που στεγάζεται στο Νέο Δημαρχείο Ύδρας 6 (περιοχή Προφήτη Ηλία) στις 14 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που ορίστηκε με την απόφαση του προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος θα διεξαχθεί επαναληπτικός διαγωνισμός στις 7 Μάρτιου 2022και ώρα 11:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής που στεγάζεται στο Νέο Δημαρχείο (περιοχή Προφήτης Ηλίας) τηλ. 2237350039, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.