Προς παράδοση οδεύει το έργο εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών και τη διευθέτηση των προβλημάτων. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προχωρά στη σύσταση Επιτροπής, η οποία και θα παραλάβει το έργο. Αυτή αποτελείται από τους: Καρέτσο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον Καράμπελα Παναγιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, 2. Λάππα Αντώνιο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μπαμπαλή Δημήτριο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, 3. Τσελεπή Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μαντέκα Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.