Στην πρόσληψη προσωπικού προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό να καλύψει τρέχουσες ανάγκες του.

Ειδικότερα, θα προσληφθεί ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, για πέντε ημερομίσθια το μήνα Νοέμβριο. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπενησίου. Η διάταξη από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού έως πέντε ημερομισθίων το μήνα είναι πολλαπλά ωφέλιμη για το Δήμο Καρπενησίου, καθώς επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων σε υπηρεσίες καθαριότητας, σε υπηρεσίες περιβάλλοντος, καθώς και σε υπηρεσίες τεχνικών εργασιών, όπου αυτές απαιτούνται.

Παράλληλα εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός χειριστή ΜΕ Καλαθοφόρου με τετράμηνη σύμβαση, με σκοπό την επικουρία του υπάρχοντος προσωπικού, την εναλλαγή σε βάρδιες του προσωπικού, καθώς και την αποφυγή του συγχρωτισμού και του συνωστισμού, με σκοπό την αποκατάσταση των βλαβών στις ηλεκτρολογικές υποδομές του Δήμου, ειδικά και εν μέσω των αυξημένων  αναγκών που προκύπτουν ενόψει του επικείμενου στολισμού της πόλης για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι σχετικές πιστώσεις θα εγγραφούν για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού και στον προϋπολογισμό του έτους 2022.