Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγη ο Παπαθανάσης στην πρώτη συνεδρίαση του Δήμου Αγράφων

4525

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή ομόφωνα εκλέχτηκε ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης. Στην συνεδρίαση προέδρευσε ο Δήμαρχος κ. Αλέξης Καρδαμπίκης και συμμετείχαν ως μέλη οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Παπαθανάσης και Χρύσα Σουλιώτη και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπράζιας Παναγιώτης, Απόστολος Μακκας, Αργυρώ Διώτη και Ευαγγελία Κουτσιούμπα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ύστερα από συζήτηση έλαβαν αποφάσεις για θέματα που αφορούσαν την εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων, την επανέγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικ. έτους 2019, καθώς και τις εγκρίσεις 1ων Πρακτικών Ανοικτών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών για τα έργα «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων», «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων», «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων», αλλά και την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης». Επίσης, αποφασίστηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την καταβολή του ετήσιου τέλους χρήσεως του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 63021 μηχανήματος έργου του Δήμου Αγράφων.