Πρόσθετη παρέμβαση πραγματοποιούν οι δημότες της Τ.Κ. Βελαώρας για το μείζον θέμα των φωτοβολταϊκών, που θίγει τα συμφέροντα, τόσο των δημοτών όσο και του Δήμου, προξενώντας, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται σημαντικά προβλήματα στις κτηνοτροφικές του μονάδες.

Για το λόγο αυτό με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, ενέκρινε την παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Καρπενησίου κ. Κωνσταντίνο Πάζιο, μέλος του Δ.Σ. Ευρυτανίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, περί ανάθεσης στον Δικηγόρο του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Φωκά -Παγουλάτο, ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στα νομικά θέματα που αφορούν αιολικούς σταθμούς και φωτοβολταϊκά πάρκα, προκειμένου να ασκήσει εκ μέρους του δήμου πρόσθετη παρέμβαση ΥΠΕΡ της Αίτησης Αναθεώρησης που ασκήθηκε από τους δημότες ΚΑΤΑ του κύρους των βεβαιώσεων παραγωγού, αλλά και κάθε άλλου προσφόρου ενδίκου μέσου.

Όπως αναφέρει η εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή, το θέμα των φωτοβολταϊκών πάρκων πλήττει και Δημόσιες Εκτάσεις οι οποίες θα αξιοποιούνται κατά το δοκούν από ιδιωτικά συμφέροντα. Η εγκατάσταση αυτών θα φέρει σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τη χρήση γης. Αλλαγές που αφορούν καλλιεργούμενες εκτάσεις, ή σε εκτάσεις υπό καλλιέργεια. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την καταπάτηση αγροτικών γαιών, όπως επίσης και τον κίνδυνο απώλειας των ιδιοκτησιών. Σήμερα στο Δ.Σ. Δήμου Αγράφων αναμένεται να αποφασιστεί από τους συμβούλους η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του κ. Πάζιου.