Πρόσληψη προσωπικού για την πυροπροστασία από το Δήμο Αγράφων

0
1693

Στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο δράσης της πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Αγράφων σύμφωνα με την 1-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Ειδικότερα, προσλαμβάνονται  τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου και έντεκα (11) ΥΕ Εργατών, τρίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα(12) μηνών για να καλυφθούν οι ανάγκες για την Πολιτική Προστασία (πυροπροστασίαπυρασφάλεια) και όχι πέραν τις 31ης Οκτωβρίου 2019.Το γεγονός ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αλλά λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών, για την οργάνωση των οποίων απασχολήθηκε το σύνολο σχεδόν των εργαζόμενων του Δήμου κατά προτεραιότητα, καθυστέρησανοι διαδικασίες που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού πυροπροστασίας, κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα η ολοκλήρωσή τους. Οι εργασίες με τις οποίες θα επιφορτωθούν οι εργαζόμενοι αφορούν τον καθαρισμό των ζωνών πυροπροστασίας στις δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις, τον καθαρισμό των πρανών αγροτικών δρόμων, τον καθαρισμό από τα ξερά χόρτα και βάτα παραμελημένων ιδιωτικών οικοπέδων, τον καθαρισμό περιαστικών δρόμων και αστικών οδών από φερτά υλικά, αποξηλώσεις χόρτων και κλαδιών περιαστικών δρόμων και αστικών οδών. Οι εργασίες αυτές είναι πρόσκαιρες και οφείλονται σε γεγονότα που εκφεύγουν της τακτικής και προγραμματισμένης δραστηριότητας του Δήμου. Η πίστωση είναι εξασφαλισμένη και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμουκαι ειδικότερα τους ΚΑΕ«Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου», με πίστωση 61.000,00€ και «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου», με πίστωση 9.000,00€.