Με δύο Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αποδόθηκε η 1η τακτική δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του 2022 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Δόθηκαν συνολικά 121.543.143,28 ευρώ στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας. Τα χρήματα, όπως προαναφέραμε, προέρχονται από τα λεφτά των ΟΤΑ και δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την αναμενόμενη πρώτηδόση για το νέο έτος.

Αναλυτικότερα:

Με την αριθμ. 4801/2022 Απόφαση, κατανέμονται 113.569.431,24 ευρώ από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως πρώτη (Α’) τακτική επιχορήγηση έτους 20212 στους 332 Δήμους.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Με την αριθμ. 3748/2022 Απόφαση δίνονται 7.973.712,04 ευρώ από τους ΚΑΠ των Περιφερειών, ως πρώτη (Α’) τακτική επιχορήγηση έτους 2022 στις 13 Περιφέρειες, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα Αιρετά όργανά τους.

Για την Ευρυτανία οι δύο Δήμοι λαμβάνουν:

Δήμος Αγράφων: 161.791,18 ευρώ

Δήμος Καρπενησίου: 265.927,95 ευρώ

Ενώ η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λαμβάνει το ποσό των 616.000,00 ευρώ.

(Πηγή: Airetos.gr)