Το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 1.200.000 ευρώ, χρηματοδότησε, δημοπράτησε και ήδη συμβασιοποίησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και  βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας επί του Εθνικού και του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η  οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανακατασκευής οδοστρωσίας, επούλωσης λάκκων, ανακατασκευής υφιστάμενων τεχνικών έργων και ανανέωσης της οριζόντιας σήμανσης. Επίσης, θα αντιμετωπιστούν και οι βλάβες του ασφαλτικού οδοστρώματος που προκαλούνται από τοπικές καθιζήσεις – διογκώσεις στα οδοστρώματα κατά την χειμερινή περίοδο και απαιτούν άμεση προσωρινή αποκατάσταση.

Οι επεμβάσεις θα γίνονται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

«Δημοπρατήσαμε εγκαίρως και συμβασιοποιήσαμε ήδη έργο συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου της Ευρυτανίας, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αποκαταστήσουμε βλάβες που προκαλούνται στο ορεινό οδικό δίκτυο της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας κατά τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, η συγκεκριμένη εργολαβία μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε άμεσα όποια προβλήματα εντοπίζονται από την Τεχνική μας υπηρεσία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας Άρης Τασιός, δήλωσε: «Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε και να υλοποιούμε σημαντικά έργα για την Ευρυτανία.  Με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου προχωρούμε σε μια ακόμη παρέμβαση τόσο στο Επαρχιακό όσο και στο Εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας με στόχο τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών, η ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και των επιβατών τους».