Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου, η οποία θα γίνει διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Οι σύμβουλοι θα συζητήσουν και θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις για είκοσι θέματα. Αυτά αφορούν την έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δ.Σ., τη συγχώνευση ΚΕΠ Δήμου Καρπενησίου, την αίτηση της Παρασκευής, χήρας Νικολάου Αζακά, περί ανταλλαγής ακινήτου στον οικισμό του Νέου Μικρού Χωριού της Κοινότητας Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου, τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, έτους 2021, τον καθορισμό Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής και την ονομασία οδού σε οδό «Γιολδασαίων». Επίσης αποφάσεις θα λάβουν για τις χωροθετήσεις θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Προυσιωτίσσης, την προσβασιμότητα οικοπέδου στην οδό Γεναδίου 3, επί της οδού Αισώπου 4 και επί της οδού Γ. Καφαντάρη, καθώς και χωροθέτηση θέσης (στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων) επί της οδού Αθανασίου Διάκου. Ακόμη θα συζητηθεί η κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καρπενησίου, η παραχώρηση οχήματος κατά χρήση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, η αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού, η σύσταση τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων έτους 2021, η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων για το έτος 2021, καθώς και επιτροπής για την εκποίηση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2021, αλλά και για την επίλυση φορολογικών διαφορών για το έτος 2021. Τέλος θα λάβουν απόφαση για τη αίτηση Ανδρώνη Άγγελου για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Παυλοπούλου και για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας.