Σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) η 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων.

Δώδεκα (12) είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τους συμβούλους και αυτά αφορούν την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών καθαριότητας – φωτισμού και συντελεστή δημοτικού φόρου για το έτος 2022, την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων», την παραχώρηση χρήσης του κοινοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Λεπιανών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και τη λήψη αποφάσεων επί των εγγράφων του Δασαρχείου Καρπενησίου με θέμα: «Σχετικά με απαγόρευση Βοσκής – Κτηνοτροφικό Κεφάλαιο» που αφορά την Τ.Κ. Μαράθου και την Τ.Κ. Μαυρομάτας.

Επίσης θα συζητηθεί η αντικατάσταση μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση – Συντήρηση κτιρίου και Περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Βίνιανης του Δήμου Αγράφων», τη συγκρότηση της Επιτροπής Ετήσιου Μητρώου Αρρένων, για το έτος 2022, τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων για το έτος 2022, τη λήψη απόφασης περί μεταβολών ή μη που έχουν επέλθει από την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έτους 2011 στους οικισμούς του Δήμου Αγράφων, την απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την εκποίηση δημοτικών οικοπέδων στην Τ.Κ. Βίνιανης σε άστεγους – άπορους και ορισμός μελών για επιτροπή εκτίμησης ακινήτων, την αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Αγράφων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και το ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δήμου Αγράφων κατά της εγκατάστασης πλωτών Φ/Β πάρκων στην περιοχή της λίμνης Κρεμαστών.