Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία θα προκηρύξει ο Δήμος Αγράφων για την εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων (καφενεία) του συνοικισμού Κάτω Ποταμιά της Τοπικής Κοινότητας Γρανίτσας, της Τοπικής Κοινότητας Μαυρομάτας και της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης. Όσον αφορά τα καφενεία στον συνοικισμό Κάτω Ποταμιά το ένα καφενείο αποτελείται από ισόγειο κτίριο συνολικού εμβαδού 55,93 τ.μ. μαζί με WC και η τιμή εκκίνησης του ετησίου μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 200,00€. Το έτερο καφενείο αποτελείται από ισόγειο κτίριο συνολικού εμβαδού 105,26 τ.μ. μαζί με WC και η τιμή εκκίνησης του ετησίου μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 380,00€. Σχετικά με το καφενείο στην Τ.Κ. Μαυρομάτας αυτό αποτελείται από ισόγειο κτίριο συνολικού εμβαδού 71,06 τ.μ. μαζί με WC και η τιμή εκκίνησης του ετησίου μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 200,00€, ενώ σχετικά με το καφενείο της Τ.Κ. Δάφνης αυτό αποτελείται από ισόγειο κτίριο συνολικού εμβαδού 55,50 τ.μ. μαζί με WC με τιμή εκκίνησης του ετησίου μισθώματος τα 200,00€.

Στις 15 Οκτώβρη η δημοπρασία

Η δημοπρασία για όλα τα καφενεία θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου 2020, στο δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με την πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Αγράφων.