Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Καρπενησίου για τη δραστηριοποίηση των δικαιούχων οικονομικών και παραγωγικών δυνάμεων μέσω της διαδικασίας εκμίσθωσης θέσεων της δημοτικής αγοράς Καρπενησίου. Σκοπός είναι η εξασφάλιση ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του καταναλωτή που μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική του απόφαση, την ορθότητα της συναλλαγής και να διασφαλίσει τα συμφέροντά του, αλλά και την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων πωλητών. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους και τις προτάσεις τους επί του περιεχομένου του σχεδίου της τοπικής κανονιστικής πράξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου, στο email i.athanasias@0716syzefxis.gov.gr έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης θα συγκεντρωθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα παρουσιαστούναπό τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά τη συνεδρίασή της.