Σε εξέλιξη οι εργασίες για το Μουσείο Βουνού

4325

Με αργές αλλά σταθερές διαδικασίες προχωρούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση και τον εξοπλισμό του νέου πρωτοποριακού Μουσείου Βουνού. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε ακριβώς πρόκειται να παραδοθεί το έργο και να καταστεί επισκέψιμο από το κοινό αλλά σίγουρα όλη αυτή η αναμονή σίγουρα μας προϊδεάζει για κάτι ιδιαίτερο. Με την από 6-11-2018 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νίκου Σουλιώτη και την έγκριση της Αντιδημάρχου κ. Κονιαβίτη Ευδοξίας το νέο Μουσείο Βουνού πρόκειται να εξοπλιστεί με πλαστικές ανδρικές κούκλες, η αγορά των οποίων θα πραγματοποιηθεί από την  εταιρεία ΒΑΚΑΣΗΣ Γ. –ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Α. Ο.Ε στην Αθήνα έναντι  ποσού 967,20€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, αλλά και την ανάθεση κατασκευής της εξωτερικής πινακίδας διαστάσεων 60Χ40, αυτοκόλλητα βινυλίου και επεξηγηματικά πινακάκια από την επιχείρηση   του   κ. Μπάρκα Θεόδωρου έναντι συνολικού ποσού 303,80 €. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των 1.271,00 €. Η πληρωμή των  συμβατικών ποσών  θα γίνεται  με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τους προμηθευτές και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.